dimecres, 28 de setembre del 2016

Juguem a ser redactors

Aquesta setmana els alumnes de 6è han començat a fer, a l’hora de català, el “Joc de la redacció d’un diari”, activitat que aniran realitzant en diferents sessions al llarg de vàries setmanes.

El joc consisteix en una activitat d’expressió escrita que inclou treball individual i presa de decisions grupals. L’objectiu del joc és que els alumnes produeixin un diari que aniran redactant i dissenyant a partir d’intercanvis econòmics: utilitzen materials com ara talons per comprar notícies internacionals o esportives a les agències, imatges, entre d’altres. Els articles finals els retallaran i els enganxaran en un full A3 que representarà el seu propi diari grupal, que també inclourà els anuncis que hauran finançat les compres dels diferents elements que composen el diari.

Aquesta metodologia d’aprenentatge basada en el joc és motivadora i significativa per a tots ells, ja que engloben l’expressió escrita dins d’un context de simulació de la realitat de forma lúdica on exerceixen de redactors d’un diari elaborant notícies pròpies a partir d’unes breus informacions que van rebent del mestre.